Szerzői oldal

Potozky László
( 1988 )

» Áradás (2011)

Életrajz

1988-ban született Csíkszeredában, Romániában, jelenleg is Erdélyben él. Felsőfokú tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte, 2011-ben újságíró szakos diplomát szerzett. Egy napilap külső munkatársa volt 2008–2009 között.
Írásai különböző antológiákban, továbbá magyarországi, erdélyi, felvidéki és vajdasági folyóiratokban jelentek meg.

Új, még kötetben meg nem jelent írásainak egy része a http://potozkylaszlo.wordpress.com internetes címen is elérhető.

Áradás
2011

Potozky László első kötete tizenkilenc novellát, elbeszélést tartalmaz. Mindegyik szöveg hátterében a jelenkor legsürgetőbb társadalmi problémái húzódnak meg, melyeket a fiatal szerző már-már szociografikus érzékenységgel szemléltet. Potozky írásaiban a szereplők nem vagy csak látszólagosan szabadulhatnak körülményeiktől sújtott helyzetükből, a művek olyan történéseket vonultatnak fel, melyek szinte kivétel nélkül sorstragédiákba torkollnak. A Szomszédok című novella szereplői, a rendőr apa és a drogos fiú gyilkossággal végződő története a kibeszéletlen családi konfliktusokból fakadó feszültségek bemutatására vállalkozik. Egy háború eseményei kerülnek a Galambok őre című szöveg történetének középpontjába. A szabadságot és a reményt szimbolizáló galambokra vigyázó katona végül úgy dönt, hogy féltve őrzött állatait feláldozza egy éhező kisfiú kedvéért. A mélyszegénység kilátástalan élethelyzete kerül előtérbe az Apu szeme fénye című műben, ahol a vak kislányt már ellátni képtelen apa kényszerű és tragikus döntést kell meghozzon mindkettejük életével kapcsolatosan. A kötet utolsó darabja, az Aluljáró című szöveg pedig az alkalom és szegénység szülte, közvécében dolgozó és lakó prostituált életének egy periódusát villantja fel érzékletesen. A kilátástalanság, a reménytelenség mentén szinte mindegyik kötetbe került szöveget egyetlen gondolatívre lehet felfűzni, de eközben a történetek legtöbbjében megtapasztalhatóvá válik valamiféle ösztönös emberiesség is. Potozky László első kötete a kortárs prózaírók legjobbjai mellé helyezi a fiatal szerzőt többek között azzal, hogy úgy ábrázolja a mindenkit érintő társadalmi problémákat, hogy soha nem moralizál, hiszen céljának elsősorban a megmutatást, ebből következően pedig a kérdésfeltevést tekinthetjük.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!