Szerzői oldal

Bán Zsófia
( 1957 )

Életrajz

1957-ben született Rio de Janeiróban, ahonnan a hatvanas évek végén költöztek haza.
1976-81: egyetemi tanulmányait angol, francia és portugál nyelv és irodalom szakon végzi az ELTE-n.
1981-85: a MAFILM stúdiójában rendezőasszisztens.
1985-től tanít az ELTE Bölcsészkarán, előbb az Angol, majd 1992-től az Amerikanisztika Tanszéken.
Kutatási területei: 19-20. századi amerikai irodalom, Critical Theory, kortárs irodalomelmélet, amerikai filozófia, 20. századi amerikai művészet, gender studies, vizuális kultúra, amerikai kultúra és civilizáció.
Eredeti felvetéseket tartalmazó esszéi a kilencvenes évek óta jelennek meg.
Szépprózai művekkel az elmúlt években jelentkezett. író, esszéista, irodalomtörténész.
A kortárs magyar kultúra egyik legeredetibb hangú értelmezője.

Főbb díjai:
2007 Balassa Péter-díj, 2008 József Attila-díj, 2009 Palládium-díj, 2009 Mozgó Világ-díja, 2012 Déry Tibor-díj, 2013 Üveggolyó-díj

Esti iskola: olvasókönyv felnőtteknek
2007

Bán Zsófia első szépirodalmi kötete, az Esti iskola, az elmúlt évek egyik legérdekesebb könyve. Műfaját tekintve az alcíme szerint "olvasókönyv felnőtteknek". Olyan könyv tehát, amely deklaráltan rendelkezik egy funkcióval, de legalábbis eljátszik annak a lehetőségével. A könyv tanórák szerint lett felosztva: földrajz-történelem, ének-zene, osztályfőnöki-orosz, satöbbi. A tananyag célja pedig az olvasás örömének és szabadságának a(z újra)felfedezése, és a flexibilis esszé műfajának újragondolása. Hol klasszikus történeteket (Veszedelmes viszonyok, Vonzások és választások, Fidelio) dolgoz fel újszerűen, és lesz az egyikből e-mail-regény, a másikból pingpong-meccs, a harmadikból pedig blogopera, hol pedig irodalmi és kulturális toposzokat (Newton, Flaubert, Manet, Frida Kahlo) forgat meg, és néz meg közelebbről. De ebbe a demokratikus szövegtérbe olyan traumák újszerű elbeszélése is belefér, mint a soá, vagy a 9/11. Ami az Esti iskola nagy vállalását hitelesíti az Bán Zsófia érzékenyen és eredetien szóhoz juttatott műveltsége, stilisztikai megoldásai, szellemes ötletei, valamint a személyességnek egy olyan állandó jelenléte, amely minél reflektáltabb, annál természetesebbnek hat. A kötet valóságos műtárgy. Mind a borítója, mind a benne található lapszéli illusztrációk (melyek természetesen izgalmas kapcsolatba lépnek az adott textusokkal) Eperjesi Ágnes kreativitását dicsérik. És ami még nagy előny, ebből az iskolából nem lehet elkésni. "Bán Zsófia kitűnő élességgel játszik folyamatosan egyszerre kétfelé - minden jelenséget, ami megérint, rögtön infantilizál, ám ugyanakkor azáltal, hogy az infantilizmust páratlan finom és éles szatírával mozgatja és mutatja be, fel is szabadít." Margócsy István, Élet és irodalom

Próbacsomagolás
2008

Bán Zsófia harmadik önálló kötetében, a Próbacsomagolásban, mintha benne lenne az első két könyve is. Az Amerikáner (2000) esszéi és tanulmányai, amint címe is mutatja az amerikai kultúra kérdéseit járta körül, az Esti iskola pedig átengedte-átvezette az esszé műfaját a fikciós széppróza világába. A Próbacsomagolás esszék, útinaplók és emlékezések alaposan és tudatosan megszerkesztett kötete, és éppen ez az arányos szerkesztettség, hajszálpontos elrendezés az, ami narratív hátteret ad Bán szövegeinek. Ez a narratív dimenzió pedig nem más, mint az emlékezetkultúra (mely Magyarországon egyenlő a hallgatáskultúrával) személyes, és a személyen túlmutató, közösségi problémáinak a minél analitikusabb és empatikusabb szóra bírása. Ekképpen lesz a kötetnek az utazás a fő motívuma. Az utazás kép és szöveg, tér és idő különböző pólusai között. Illetve a harmadik fejezetben téren és időn túl. Az itt található írások egyszerre esszék és nekrológok. Igazi átvezető szövegek. W.G. Sebald regényművészete, Nádas Péter nagyregénye, El Kazovszkij festészete, a soá hiány-jelenléte, és szó szerinti kép-telensége, a Hamlet ödipális konfliktusa, Dickens gyermekábrázolása, Susan Sontag kérlelhetetlen személyisége. Vagy az útinaplók: a feldarabolt és újra összeállni készülő Berlinről, amely a múlt(ak) traumáiból igyekszik megkonstruálni önmagát, az erjedő Szingapúrról, amely mindig eltünteti saját múltját, és csak a jövő felé billen -- mind olyan téma, amely továbbvezet. Hogyha kibontjuk ezt a csomagot, akkor annak közepében saját magunkkal találkozunk. Vagy saját magunk hiányával. Bán Zsófia figuratív és pontos esszényelve, ahogyan kézben tartja a gondolati rendszert és az adott szövegegységet még inkább arra sarkallja az olvasót, hogy kicsomagolja a könyvet.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!