Szerzői oldal

Bánki Éva
( 1966 )

» Esőváros (2004)
» Aranyhímzés (2005)

Életrajz

Bánki Éva 1966-ban született Nagykanizsán. A budapesti egyetem bölcsészkarán végzett. Világirodalmat tanít az egyetemen, főleg a középkori költészettel és a portugál irodalommal foglalkozik. Eddig verseket publikált folyóiratokban.

Díjai:
2004 Szépirodalmi Figyelő-díj

BEMUTATOTT MÛVEK
2004 Esőváros
2005 Aranyhímzés


Esőváros
2004

Két felvidéki módos parasztcsalád egymással összefonódó történetére épül ez a regény. Nemzedékeken át követhetjük a Torma- és a Bujdosó-család sorsát. A két család tagjai nagyrészt egymással házasodnak össze, a balszerencsés események és a tiltások ellenére újra- és újra egymásra találnak. A Torma-család sarjai a technika, a gépek, a műszaki újdonságok, a "masinák" iránt érdeklődnek állandóan (ebből aztán balesetek is származnak). A Bujdosó-családban a szellemekhez, a holtak misztikájához, a "szellemezés"-hez való vonzódás a meghatározó (ebből aztán másfajta bajok erednek). Végül a kétfajta családi szenvedély a jelenkorban az internet világában egyesül. A családtörténetek egy sajátos nézőpontból végigkövetik a XX. századi magyar történelmet. Hőseink a Csallóközben, a Felvidéken élnek, ez a terület az első világháborút követő trianoni békeszerződésig Magyarország szerves része volt, utána Csehországgal alkotott egy államot (ma: Szlovákia). Innen kiindulva aztán szerte kalandoznak a világban, vagy ők lépik át a határokat, vagy a határok lépnek át rajtuk. Fontos hely a regényben a Dunaszerdahely nevű kisváros, ezt nevezi az elbeszélő-főhős esővárosnak. A fogalom metaforikusan a parasztság számára áhított (de meg nem valósult) polgárosodás kisvárosi helyszínét jelzi. Az írónő egyfajta szerepjátékként férfi figurát formált meg regénye elbeszélő-főhőseként. Torma Imre sikertelen újságíró, írói ambíciói is vannak, de azok sem valósulnak meg. Viszont az ő fanyar férfihumora lengi be az elbeszélést. A regény bizonyos szövegrészei szinte dokumentáris erővel bírnak, történelmi, néprajzi szempontból is teljesen hitelesnek tűnnek. Már részek egy fantasztikus, álomszerű, misztikus közeget jelenítenek meg. A szerző ábrázolásmódját a García Márquez-féle mágikus realizmushoz hasonlította a kritika. "... a gazdag életismeret és az ezt körüllengő csapongó fantázia mintegy elvarázsolja az olvasót" Margócsy István - Élet és Irodalom "nagyon tudatos regényről van szó ... igazi remekmű" Kiss Noémi - Litera

Aranyhímzés
2005

2005 Aranyhímzés „Bánki Éva második kötete ahhoz a nagy vonulathoz kapcsolódik, amelynek legismertebb kortárs képviselője talán Umberto Eco, a magyar irodalomban pedig Szerb Antal. Bölcsészregénynek is nevezhetnénk ezt, ha nem lenne az összetételnek valamiféle lekicsinylő mellékzöngéje. Pedig nem kellene, hogy legyen: pusztán arról van szó, hogy egy-egy, a bölcsészettudományokban jártas szerző magabiztosan birtokolt szakmai tudásanyaga lép működésbe az irodalmi munkája során. Az Aranyhímzés a nyelv és kultúra okos arányérzékkel adagolt kérdésein keresztül európai kultúrtörténeti összefüggésekbe ágyazott, kitűnő posztmodern zsánerregény.” (Keresztesi József) Az Aranyhímzés egyszerre tudományosan megalapozott részletekben gazdag történelmi regény, illetve magát az írást, a történetalkotás hitelességét problematizáló posztmodern mű. A szerző az államalapítás korába viszi az olvasót. Anasztáz magyar püspök, pogány nevén Sebe a fiatal Magyar Királyság követeként azzal a feladattal érkezik Velencébe, hogy felderítse egykori pártfogója, a később vértanú halált halt Gellért püspök életrajzát, ami várható szentté avatásához szükséges. A felkínált lehetséges életrajzok között válogatva, továbbá egy gyilkossági ügy szálait bogozva Sebe szembesül vele, hogy a Gellért-legendát rekonstruálnia nem, csupán megkonstruálnia lehetséges. Metafizika és politika, hangulatos történelmi regény és detektívtörténet, középkori korrajz és posztmodern kérdésfeltevés vegyül tehát a lapokon. Mindez Bánki Éva nagyszerű történetbonyolításának és atomoszférateremtő készségének köszönhetően nehézkes elméleti tézisek helyett izgalmas regény formájában.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!