Szerzői oldal

Weöres Sándor
( 1913 - 1989 )

» A vers születése (1939)
» A fogak tornáca (1947)
» Psyché (1972 )

Életrajz

1913 Szombathelyen született
1929 első verse megjelenik a Pesti Naplóban
1933 jogot tanul Pécsen
1935 filozófiát és esztétikát tanul; filozófiából diplomázik
1937 Távol-keleti utazás: Manila, India, Vietnám
1941-50 Pécsen, Székesfehérvárott és Budapesten dolgozik könyvtárosként
1947 feleségül veszi Károlyi Amy költőnőt
1947-8 olaszországi út
1951 szabadúszó író
1957- 64 politikai okokból nem publikálhat, fordításokból él
1959 Kínába utazik
1989. január Budapesten meghal

Díjak
1935, 1936 Baumgarten díj
1970 Kossuth díj

A vers születése
1939

Azt alighanem mindenki elismeri ma Magyarországon, hogy Weöres Sándor a magyar költészet legnagyobb és legkülönösebb zsenije, akiben hagyományok találkoznak, folytatódnak, de meg is újulnak egyben. Weöres utánozhatatlan nyelv- és formaérzéke több kötetnyi műfordításon csiszolódott (bár ezek inkább idegen tónusaikkal színezték költészetét, semmint hogy befolyásolták volna Weöres már gyerekkorában is tökéletes ritmusérzékét), minden lehetséges versformát kipróbált, és közben képes volt megszólítani a gyerekektől kezdve a filozófusokon át mindenkit. Csakis a végső dolgok érdekelték, tisztán metafizikai síkon gondolkodott, de verseit mégsem a homály uralja, hanem inkább a sugallatos többértelműség. Versei nem személyesek, hanem általánosak; nincs egyéb "költői üzenete", mint a kozmikus rend. Számtalan anekdota szól különös, hallgatag, megközelíthetelen személyiségéről, humorától, csodálatos intellektusáról. Költői módszerébe A vers születése című doktori disszertációja enged bepillantást. Nem filológiai szakmunka, inkább beavatás az alkotás még az alkotó számára is homályos kezdőpillanataiba, lassú vagy villámszerű menetébe, a szövegformálás fázisaiba. Weöres hisz az ihletben, de a tisztázó értelem működését is elengedhetetlennek tartja. Kötelező olvasmány költőjelölteknek, filológusoknak és a metafizika iránt érdeklődőknek egyaránt.

A fogak tornáca
1947

A verseskötet középpontjában mitológiai témák állnak; Weöres utánozhatatlan érzékkel keveri ki a gyermeki együgyűség bölcsességét hihetetlenül összetett költészetté. A kötetben kísérleti versek és prózaversek is találhatóak, és megjelennek az első "egysoros versek", a weöresi gondolkodás gyöngyszemei. Weöres, saját bevallása szerint, nem pusztán egyediségre, különössége törekszik, és nem is csupán lelkesíteni szeretne, hanem minden ízében megrázni az olvasóját. Katartikus verseket akar, amelyek megnyitják az önmagába zárt személyiséget, hogy eljuthasson a kozmikus erők nyitottságáig.

Psyché
1972

Weöres sajnos túlságosan kevés prózát írt - pedig ez a kiváló verses regény mutatja, hogy milyen remek regényíró. A költő mindig is értett a játékhoz és a maszkokhoz. Ezúttal egy tizenkilencedik századi magyar költőnő, Psyché bőrébe bújik, akinek szikrázó külső szépsége és vadsága szabad intellektust és megrázó tehetséget takar. A korban szokatlan szexuális szókimondás és a végtelen szabadságvágy jellemző a költőnő verseire; hányatott sorsáról nemcsak saját vallomásaiból értesülhetünk, de kortársi visszaemlékezésekből, levelekből is. A regény mozgatója, akár a weöresi életműben mindig, a szerelem: a világ szerelme inkább, mint a választott ifjúé, aki persze szintén költő - méghozzá milyen szerencsétlen! A regény bravúros szerkesztése és archaizáló telitalálatai miatt divatot teremtett, az álnevek és a fiktív élettörténetek divatját.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!