Szerzői oldal

Vajda Miklós
( 1931 )

Életrajz

Anyakép, amerikai keretben
2009

Melyik a meglepőbb, a váratlanabb? Az, hogyha valaki 78 évesen írja meg élete első szépirodalmi művét? Vagy inkább az, ha az illető – egyáltalán nem túlzás – elsőre remekművet alkot? Az Anyakép, amerikai keretben a műfordító, szerkesztő Vajda Miklós önéletrajzi regénye egyszerre kavarja fel és nyugtatja meg olvasóját. Talán ebben rejlik legfőbb titka. Minden mondatán érződik az a több évtizedes belső fogalmazás és néma gyászmunka, amelynek emlékhullámai ennyire nemesre és kerekre csiszolták ezt a szöveget. A nagypolgári családba születő Vajda édesapja idős, zsidó ügyvéd, édesanyja nemesi származású dáma. A gyerek keresztanyja, a korszak ünnepelt színésznője, Bajor Gizi. Talán ebből a pár mondatból is kitűnik, hogy Vajda élettörténete hány ponton találkozik a huszadik század magyar történelmével. A nyilas terrort Bajor Gizi segítségével vészelik át. A regény egyik emlékezetes epizódja annak a leírása, hogyan tudja meg a kiskamasz, hogy apja révén ő is zsidó, és hogyan köszön ösztönösen katolikus liturgia szerint, mint egy kötelességtudó ciszter diáknak kötelező, a reverendát és revolvert viselő, kiugrott jezsuita és vérgőzös náci Kun páternek. A felszabadulás után, mielőtt még ellehetetlenítették volna a polgári demokrata Vajda Ödön pályáját, meghal az édesapja. Édesanyja ellenben nem ússza meg, hogy a következő években folyamatosan terrorizálja őt a sztálinista rendszer. Ezúttal is Bajor Gizi az, aki Rákosi Mátyáshoz írt könyörgő levelekkel („Drága, jó Rákosi Mátyás…”- a levelek függelékként betűhíven olvashatóak a könyv végén) segít a nőnek. Bajor Gizi tragikus és rejtélyes halála után 1956-ban végül úgy dönt Vajda anyja, hogy disszidál az Egyesült Államokba. Gyermeke, a fiatal szerkesztő itthon marad. Eddig sem szokványos történetük következő szakaszában leveleznek, majd a kádári konszolidáció következtében személyesen is találkozhatnak. Anyja az óceán túlsó partján hunyt el a nyolcvanas években. Talán ebből is kiolvasható, hogy mennyire eleven, mennyire intenzív Vajda története és kötődése. A regény legnagyobb tétje, hogy nemcsak a gyerekkor intimitását, közelségét tudja visszafogott eleganciával ábrázolni Vajda, hanem azt a bizarr, felnőttkorban továbbélő anya-fiú kapcsolatot is, amikor a távolság és az idegenség ellenére kerül egymáshoz közel a két ember, azzal a deficittel, hogy igenis van valami érthetetlen, zavaró különbözőség is a viszonyukban, amelyet kénytelen értetlenséggel és figyelemmel kezelni az egyetlen fiú. Vajda Miklós, aki több tucat drámát és regényt ültetett át magyarra, ezúttal saját életét fordította le nem is akármilyen módon. A regény megjelenése óta újabb és újabb emlékszekvenciákat publikál, joggal várja hát az olvasó az újabb képeket és kereteket.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!