Szerzői oldal

Tompa Andrea
( 1971 )

Életrajz

A hóhér háza, Történetek az Aranykorból
2010

A remek és respektált színházi kritikus Tompa Andrea (1971) első szépirodalmi művében (A hóhér háza) a nagyobb epikai formák irányába tájékozódik. Az erdélyi Kolozsvárott született Tompa regényében a várost írja újra. A sokszínű Kolozsvár a rettenetes Ceuºescu-rezsim alatt sem lett egyszínű hely. Tompa okos, képzett elbeszélői tekintete a diktatúra alatt megbújó belső szabadság tereit pásztázza végig. Harmincnyolc fejezetből áll össze a szöveg, és ez ugyanennyi regénymondatot is jelent. Tompa ugyanis Thomas Bernhard stílusát találóan idézve, zeneileg szerkesztett óriásmondatokkal, epikus fugákkal beszéli el történetét. Minden mondat a lélegzet, az elmondhatóság határáig megy el. A regény másik erénye a nyelvi megformáltság és a történeti informáltság mellett a színházszerűség, a teátrális szituációk életszerű megörökítése. Színpadokból és kulisszákból áll minden város az emlékezet színházában. Fikció az emlékezet nehéz ösvényeiről.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!