Szerzői oldal

Szentkuthy Miklós
( 1908 - 1988 )

» Barokk Róbert (1927 / 1991 )
» Prae (1934 )
» Szent Orpheus breviáriuma (1939/1993)
» Europa Minor (1941)
» Frivolitások és hitvallások (1988)

Életrajz

1908 Budapesten született
1931 angolból diplomázik a budapesti bölcsészkaron
1928 európai utazások
1931-32, 1948 Angliában tanul
1949-58 tanárként dolgozik
1988 Budapesten meghal

Főbb díjai:
1948 Baumgarten-díj, 1977 József Attila-díj, 1982 Füst Milán-díj, 1988 Kossuth-díj

Barokk Róbert
1927 / 1991

Szentkuthy Miklós tizenkilenc éves korában írta ezt a különös regényt, amely csak 1991-ben, már a halála után jelent meg. A könyv témája azonos azzal a problémával, amellyel maga az író szembesülhetett a könyv megírásának idején, illetve inkább az azt megelőző években. A Joyce A Portrait of the Artist as a Young Man-jére líraiságával emlékeztető szöveg főhőse egy érettségire készülő, magányos, álmodozó fiatalember, a címszereplő. Barokk Róbert művésznek készül, titkon a fantáziáit, meséit és látomásait egybefogó nagy mű, a Creta Polycolor megírására készül. A regény azzal kezdődik, hogy a fiú hazafelé tart egy színházi előadás elvarázsolt világából, egyenesen unalmas polgári családjának fullasztó nyugalmába. A túlérzékeny fiatalember elkényeztetett egyke, folyvást riadozik a külvilág fenyegetéseitől, amelyet legfeljebb csak ablakából figyelhet meg. Ráadásul egyre erőszakosabban követel helyet a gondolataiban a szexualitás, erotikus fantáziák gyötrik, megkísérti a szerelem is. Megszállott vallásosságában rémes bűnösnek látja magát, de amikor elmegy meggyónni bűneit, egy korlátolt pappal találkozik, aki nem tud segíteni a gondjain. Róbert kétségbeesetten imádkozik a Szűz Máriához, ám másnap nem meri magához venni a szentostyát, mert még a templomban is egy szép lányt bámul. A regény voltaképpen Róbert naplója mégis az optimizmus jegyében zárul: a fiú elhatározza, hogy megnyitja lelkét a természeti szépségek előtt, és igyekszik felnőtt módjára gonolkodni. Az utolsó mondatban azért érezni egy csöpp iróniát, amikor a szerző kijelenti, hogy nem így tervezte a dolgokat; barokkos fantáziáját, úgy látszik, mégsem bírja feladni.

Prae
1934

Szentkuthy Miklós, a magyar kísérletező próza legnagyobb klasszikusa, már fiatal korában megismerkedett a magyar- és világirodalom újító áramlataival. Vibráló érzékenysége, fantáziája, tehetsége, és nem kevéssé szélsőséges vallásos érdeklődése szembefordította őt a szüleivel, és az ő akaratuk ellenére lett író. Korai munkáit sokáig ki sem adták; első nagy regénye, a Prae példányaival is antikváriumokban házalt, mert a kritikai sikerrel nem járt üzleti eredmény. A regény később legendássá vált, több újrakiadást megért, és James Joyce Ulysseséhez hasonlítják (annál is inkább, hogy Szentkuthy fordította magyarra az angol klasszikus regényét), mert a hagyományos szerkezetet nyelvi és asszociációs hálóval, művészeti és filozófiai fejtegetésekkel helyettesítve a szinkronicitást teszi meg az alkotás kompozíciós elvének. Joyce és Szentkuthy gondolkodásában sok párhuzamos elem található: mindketten mitologikusan nagy szerkezetre törekedtek, amely magába foglalja a matematikát, a teológiát, a pszichológiát, a biológiát, az építészetet és ki tudná felsorolni, mi mindent még, hogy megteremtsék saját összefüggő regényterüket.

Szent Orpheus breviáriuma
1939/1993

Szentkuthy történelmi és filozófiai indíttatású regényeinek megkoronázása ez a grandiózus, ötkötetes regényfolyam, amely az egész Európai történelem szatíráját és travesztiáját adja; nyüzsögnek benne a színesebbnél színesebb római, reneszánsz és barokk jelenetek és szereplők, püspökök, pápák, művészek, politikusok és könnyűvérű nők Szentkuthy feltűnően nem hisz a történelmi haladásban. Orfeusz a mitikus Akárki, vagyis még inkább az emberiség lelke, aki bejárja a történelmi kultúrák tájait. Ez a groteszk, humoros, erotikus és vallásos kaland nem ismeri a tények és a fantázia elválasztását: világnagy színház, szédítően harsány, szenvedélyes opera, az emberi esendőség katalógusa és imitációja, és ugyanakkor cirkuszi játék a nyelvvel, a formával és a művészettel.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!