Szerzői oldal

Sinkó Ervin
( 1898 - 1967 )

» Optimisták (2010)

Életrajz

Optimisták
2010

Szintén a Vajdaságból indul Sinkó Ervin (1898-1967) nagyregénye az Optimisták is. Az idén újra kiadott regénymonstrum a totalitás igényével, és a legjobb értelemben vett realizmus eszközeivel világít át egy zaklatott történelmi pillanatot, az első világháború befejezését, az azt követő forradalmi változásokat. Magyarországon 1918-ban és 1919-ben mindennap más lesz a történelem. Katasztrofális vereség a háborúban, szakítás a Monarchiával, polgári köztársaság kikiáltása, az ország megszállása, területeinek elcsatolása, a tehetetlen polgári kormány után, a kommunista tanácsköztársaság próbál úrrá lenni a helyzeten, de kísérletük dicstelen véget ér, őket követi a keresztény-nemzeti szárnyat képviselő autokrata Horthy Miklós, aki rendpárti módszerekkel végül konszolidálja a harmadára zsugorodott országot. Mindezek az események a regény lapjain alulnézetből, a mindennapok szintjéről válnak láthatóvá. Az elkötelezett szocialista, ám az eszme minden torzulását kritikusan elítélő Sinkó kérlelhetetlen őszinteséggel néz szembe a kor ideológiai és morális ellentmondásaival. (Amikor 1919-ben egy magyar kisváros egyik politikai vezetője volt, a börtönben elfogott szélsőjobboldali politikai foglyoknak Dosztojevszkij regényeiből olvasott fel részleteket nevelési célzattal.) Tömegből kirajzolódó személyek nagyszerű, szellemes, és részlet-gazdag, nagylélegzetű regénye az Optimisták.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!