Szerzői oldal

Nagy Gáspár
( 1949 - 2007 )

» Koronatűz (1975)
» Múlik a jövőnk (1989)
» Szabadrabok (2000)

Életrajz

1949. május 4-én született Bérbaltaváron
a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett
1971 Szombathelyen népművelő és könyvtáros szakon diplomát kap; azután esztétikát és szociológiát tanul Budapesten
1976-1980 a Móra Kiadó lektora
1981-85 a Magyar Írószövetség titkára
1988 a Hitel szerkesztője
2007. január 3-án Budapesten meghal

Főbb díjak:
1977 Radnóti-díj; 1985 József Attila díj (Cleveland), 1990 József Attila-díj, 1992 Artisjus Irodalmi díj, 1995 Nagy Imre emlékplakett, 1994; Tiszatáj-díj, 1995 a Getz Corporation Írói Díja, 1999 Balassi Bálint emlékkard, 1999 Kortárs-díj; 2000 Kossuth-díj, 2006 Magyar Örökség-díj

Koronatűz
1975

Koronatűz, 1975 Nagy Gáspár első kötetéből a költő saját, már ekkor is egyéni orgánuma mellett kihallik még Kormos István és Nagy László hangja. A kötet központi motívuma a születés, a költőé, Krisztusé, minden emberé, de felbukkan a szerelem, a végtelen, a hagyomány fontossága. A kötet címe Dózsa tüzes koronájára utal, és a halál ellenében is kinyilvánítja a lázadás etikai parancsát: „Torkig hull a koronatűz, / derékig füröszt a fájás; / szenes húsomba kényszerítik / fogaitok árulását.// (...) Gyönyörű bűnt hagytam rátok, / a lázadást, mely több mint Dózsa György; / mit bánom, ha több az áruló, / de lázadót is teremjen e föld!” (Gyönyörű bűnt) „Emlékezni, látni, megnevezni és sohasem félni – eme szemléleti alapelvek szerint épül Nagy Gáspár költészetének morális és poétikai rendje. Verseinek gazdag metaforikus világába az általa „helybenzsákbanfutós”-nak nevezett kor égette bele az ítélkező játék, a keserű és groteszk irónia szilánkjait.” (Görömbei András)

Múlik a jövőnk
1989

Múlik a jövőnk 1989 „Egy szív trappol a virradatban / egy másik föladta magát / a harmadik még itt a mellkasomban / félreveri az éjszakát” (Most és későn) A költő a szülei emlékének ajánlotta ezt a régi és új versekből (1968-89) készült válogatást, amely első kötetétől kezdve 1989 májusáig írott verseiből rendezett ciklusokat. A költő az etikai tartás jegyében nemcsak önmagára és környezetére figyel, de verset ír az erdélyi és újvidéki magyaroknak, társainak a nemzeti felelősségvállalásban. A kötet szép szerelmes versei és balladás történelemidézései mellett az egykorvolt és eleven íróknak is verseket ajánl, akik irányt mutatnak számára a költői és emberi tájékozódásban. „Szabad vagyok már / mindenektől / barátaimtól / ellenségeimtől / akik ha vesztem / is akarják / a beborult égre / nevem írják / s eljövök onnan / esőnek hónak / vigasztalanokat / vigasztalónak / az ég szürke lapján / ott fönn - tűnődöm / mennyei betűkön” (Ott fönn)

Szabadrabok
2000

Szabadrabok, 2000 „T. S. Eliot írja valamelyik kései esszéjében: ’A költészet örökös emlékeztető mindazokra a dolgokra, amelyek csak egyetlen nyelven mondhatók el és lefordíthatatlanok.’ Óriási paradoxonnak tetszik első hallásra, olvasva még inkább. És mégis igaz. A költészet minél teljesebb szabadsága egyúttal azt is jelenti, hogy azonnal felépíti maga körül a személyesség vonzó börtöneit: ahová csak keveseknek lehet ihletett bejárásuk. Amitől a nappal éjszaka, s az éjszaka nappal. A múlt pedig teljes értékű jövő. S mindez jelenidőben ismétlődhet, ahányszor csak akarja az a kulcs, amelyik pontosan sejti a zár titkát. De hogy nyitja-e, s nyílik-e? A vers mégis maga a remény.” Egybegyűjtött versek (1968-98) alcímű kötetének fülszövegében írja ezt a szerző. A grandiózus, szép kötet a hagyománnyal néz szembe: történelmi személyiségek tapasztalataival, kortársi kérdésekkel, a költő őseinek, közvetlen felmenőinek történetével, a szabadságkeresés jegyében. A költő sokszor indul ki idézetekből, mottókból, és szívesen ajánl verset nemzedéktársainak: a vers mint levél új lehetőségeket nyújt a párbeszédre. „Letagadott szegénység” – ezzel a szókapcsolattal kezdődik, és a „sírás”-szóval végződik a gyűjtemény: jól mutatja ez a költő emberi, szociális és politikai érzékenységét. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, Nagy Gáspár hisz a szó erejében: „de a félelmes penge-arzenált / kicsorbíthatja az ÉNEK”.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!