Szerzői oldal

Méhes Károly
( 1965 )

Életrajz

1965. február 20-án Pécsett született
1979-1983 a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizik
1985-1991 a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem magyar-esztétika szakán végez
1989 egy szemesztert hallgat az Indiana University of Pennsylvanián
1991 az Új Dunántúli Napló munkatársa
1999- a Magyar Írószövetség Dél-Dunántúli Csoportjának titkára

Főbb díjai:
1994 IRAT Nívódíj, 1996 Radnóti-díj, 2000 Déry-jutalom, 2004 Az Édes Anyanyelvünk pályázat vers kategóriájának megosztott 3. helyezése

Lassan minden titok
2002

Lassan minden titok 2002 A versekkel és rövid prózai szövegekkel induló Méhes Károly prózája történetközpontú, narratív technikájában és struktúrájában a mikszáthi-móriczi hagyományt követi, míg tematikájában inkább a Gozsdu Bródy Krúdy-vonalon halad; az idősíkokkal is óvatosan bánik, amennyiben írásainak középpontjába a megélt vagy elmulasztott emberi történések sorssá válása kerül - írja Máthé Andrea. A kisregény középkorú könyvtáros főhőse az élete apránként felidézett (és Méhes által kitűnően felvillantott) emlék-mozzanataiból próbál rájönni a családi titkok megfejtésre, a szerzőt korábbi műveiben is foglalkoztató érzelmi helyzetek, kommunikációs nehézségek nyitjára. A történetben váltakozik az emlékek és az emlékezés ideje, az 1960-as és az 1990-es évek világa, az egyes szám első személyű elbeszélő gyermeki, illetve felnőtt nézőpontja. A szereplők közül az anya és barátnője (egyben a hajdani kamaszfiú elcsábítója) igazán kerek figura, a főhős volt felesége, Gaby azonban (mintegy az elbeszélő szándékával összhangban) nem tud egy történet lenni a sok közül , így a regény részben nyitva marad.

Weingruber vendége
2003

Weingruber vendége 2003 A kötet nyitó novellájában (Villibald Katz feltalálása) a kitalált hős egyre inkább alakítani kezdi az elbeszélő életét. A címadó novella szintén egy (posztmodern módra) bizonytalan identitású szereplőről szól: hőse középkorú igazságügyi orvosszakértő, aki egy kolléga meghívására érkezik Bécsbe, de a házigazda nincs otthon, ezért várakozás közben egyre jobban belakja a lakást, megismeri Weingruber életének számos részletét, és végül számára is érthetetlenül, de elkerülhetetlenül az ő életét kezdi élni. Ez a két novella fogja keretbe a kötet többi írását, amelyek kiszolgáltatott, megalázott kisemberekről mondanak el groteszk, hol a múltban (a késő Kádár-korban -Pascal anyukája), hol a jelenben (Térj vissza oda) játszódó történeteket.

A kis halottlátó
2004

A kis halottlátó 2004 A kötet tizenöt novellájának morbid-groteszk-ironikus történeteiben - a véletlen vagy valami váratlan felismerés folytán - a múlt beleszól a jelenbe, vagy egyszerűen a jelen eseményei zajlanak véletlenszerűen egyszerre, egyetlen nap keretén belül (Esetek egy esős napon). Méhes a történetmondás klasszikus iskoláját követi: a kritika történetei szerkezetét, mondatait, tempóját, változatosságát emeli ki. Az irónia - jegyzi meg Máthé Andrea - lényeges a hagyományos formára épülő és írásmódot követő szövegeknél, hiszen a távolságtartást és az odatartozást egyszerre kifejezve képes hitelessé tenni az írást, és megadni a szentencia-szerű életbölcsességet kifejező mondatok, beszúrások megfelelő felhangját. Mindezekhez a novelláknak sikerül olyan sajátos atmoszférát teremteniük, amely ismerőst és ismeretlent úgy kapcsol össze, hogy az olvasó könnyedén beléphet és belegondolhat Méhes Károly teremtett világába.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!