Szerzői oldal

Kaffka Margit
( 1880 - 1918 )

» Színek és évek (1912)
» Mária évei (1913)
» Hangyaboly (1917)

Életrajz

1880 (június 10.) megszületik az erdélyi Nagykárolyban (a mai Careiben)
1886 édesapja halála után a Szatmár Megyei Nőegylet Nőipariskolája, a nagykárolyi polgári iskola, majd a szatmári Irgalmasnővérek zárdájában nevelkedik
1898 a zárdában tanári diplomát szerez; a miskolci Irgalmasnővérek zárdájában tanít
1899-1902 Budapesten beiratkozik az Erzsébet Nőiskolába, a polgári iskolai tanári diploma megszerzése után a miskolci polgári leányiskola tanára
1905 házasságot köt Frőlich Brunó erdőmérnökkel; 1910-ben elválnak
1906 megszületik fia, László
1907-1910 az újpesti, majd (1915-ig) az angyalföldi Üteg utcai polgári leányiskolában tanít
1910 leánykori nevén csatlakozik a Nyugat köréhez
1911 Párizsban, majd 1913-ban Rómában jár
1914 házasságot köt a tíz évvel fiatalabb Bauer Ervin szigorló orvossal, Balázs Béla öccsével
1914-18 férje a temesvári kórházban teljesít szolgálatot, ahova Kaffka is követi
1918 fiával együtt meghal spanyolnáthában

Színek és évek
1912

A költőként induló Kaffka Margitot prózájában is a belső történések, a lélektani rejtelmek, a nő társadalmi helyzete, kiszolgáltatottsága foglalkoztatták. A Színek és évek a magyar századvég nagyszabású társadalomrajza. Főhőse, Pórtelky Magda a századvégi széthulló dzsentri világban él, amelyből a házasság az egyetlen kiút. Ám első férje, az unalmas ügyvéd az adósságok és a sikertelenség elől öngyilkosságba menekül, és Magda kiszolgáltatottsága valójában itt kezdődik. Először rokonoknál él állandó megaláztatásban, és a fővárosban sem tud független nőként elhelyezkedni. Később újra férjhez megy, de a kisszerű anyagi veszekedések pokollá teszik az életüket. Férje halála után Magda három lányuk társadalmi felemelkedését tervezi.

Mária évei
1913

A lélektani elemzés módszerét kibontó regény a Színek és évek folytatása. Laszlovszky Mária történetét mondja el, aki már az állásban lévő modern nő szemével, más törvények szerint él és ítél, mint a korábbi nemzedék lányai. Diplomát szerez, tanári állást kap, önálló, szabadabb életre készül, de hamarosan rádöbben, hogy a kisváros nyomasztó légkörében nem sikerül saját lábán megállnia, magányos marad. Az álmokba kapaszkodó, magányos lélek a halálba menekül.

Hangyaboly
1917

A pontos leírást legnagyobb tökélyre vivő Kaffka-regény egy zárda fojtott világát, komor törvényeit és fülledt légkörét mutatja be. Élményanyagát az író saját fiatalkori tapasztalatai adják, a témát korábbi elbeszéléseiben, egyes verseiben is feldolgozta. A regény egyetlen tanév, a zárda vezetésében történő nemzedékváltás ideje: a "modernek" magasabb szintű oktatásért folyó küzdelmét a "konzervatívok" tábora meghiúsítja. Ám a néhai főnökasszony nagy örökséggel rendelkező örökség mégsem sikerül a falak közé zárni, és ebben nagy szerepe van a regény központi alakjának, Király Erzsinek, aki az ismert, lázadó Kaffka-hősök rokona, érzelmi életének szabadságáért vívott küzdelme éppen olyan erőteljes, mint elődeié.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!