Szerzői oldal

Jász Attila
( 1966 )

Életrajz

1966, Szőny
1993-tól egy magyarországi folyóirat, a tatai Forrás szerkesztője, majd főszerkesztője.
Kísérletező szerzőként tarthatjuk számon. Életművében éppen úgy megtalálható az újkori verses regény (XANTUSiana), az esszé, mint a gyermekvers.
Jász Attila vonzódása a képzőművészeti alkotásokhoz nem csupán a 2010-es verseskönyvében, de az egyik legutóbbi kötetében, a Naptemplom villanyfényben is tetten érhető. A Csontváry Kosztka Tivadar egy-egy képéhez írt költői reflexiók, képolvasatok a képekkel olvasva ugyanúgy intellektuális élménnyel kecsegtetnek, mint önmagukban ízlelgetve. Jász Attila költői világa összművészeti szemléletmódja révén különleges színfoltja a magyar irodalomnak.

Csendes Toll élete
2012

Jász Attila kötetének címe és egyben főszereplőjének neve, Csendes Toll, már a könyv kézbevételének pillanatában kettős olvasási lehetőséget nyújt számunkra. Egyszerre kínálja fel a visszahúzódó, elmélkedő író figuráját és emellett a magyar olvasóknak az indiánregények egy lehetséges alakját is felidézi. A könyv mintegy tizenöt év történéseit fogja egybe, a kötetben Csendes Toll és egy kisváros mindennapjainak története bontakozik ki fokozatosan. Jász Attila legújabb könyve nem csupán a címszereplő miatt lehet érdekes, hanem rendhagyó felépítése okán is. A Csendes Toll élete betűrendben sorakozó címszavak mentén összeállított könyv – akár szótárregénynek is tekinthető. Az alkotásról szóló részek folytonosan visszatérő címszavak (feltételesmód, írni), Csendes Toll gondolatai az írás mikéntjéről egy indián meditatív elmélkedéseihez hasonlítanak. A meditációkból izgalmas gondolatfolyam kerekedik, melyben jelen van mindennapi környezetünk egyszerűsége-sűrítettsége, az utcában lakó néni alakja éppen úgy, mint a konyhában diszkréten csörömpölő feleségé. A különböző címszavak Csendes Toll leírásaiban újabb és újabb jelentésekkel telnek meg, s így lehetünk tanúi annak, hogyan válik a lángoló falból tűzfal, vagy hogyan kerekedik a „beszéd” címszó köré a sápadtarcúak és a vörösbőrűek kulturális közeledését bemutató történet. Mindez azt az igényt is szemlélteti, hogy a kötet a megnevezés-elnevezés izgalmas játékába is bevonja olvasóját. Jász Attila legújabb könyve a finoman ironikus alaphangnak köszönhetően rendkívül változatos és sokszínű, és többféle – nemcsak lineáris – olvasási lehetőséget is felkínál.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!