Szerzői oldal

Életrajz

1897 Eperjesen született (az Osztrák-Magyar Monarchiában); családja később Pozsonyba költözik (a mai Bratislavába)
1915-17 az első világháborúban kétszer megsebesül az ukrán fronton
1919 a családot kiutasítják Pozsonyból, Budapestre költöznek
1919-23 a budapesti Pázmány Péter Egyetemen német-magyar szakon végez
1923-26 a Budapesti Hírlap és a Szózat munkatársa
1927-48 a Fővárosi Könyvtár könyvtárosa
1935-36 Kerényi Károllyal megalapítja a Sziget folyóiratot és szellemi műhelyt
1937 házasságot köt Kemény Katalinnal
1940-44 bevonul; 1942-ben az orosz frontra küldik, ahonnan megszökik
1945 lakását bombatalálat éri, könyvtára és kéziratai megsemmisülnek
1945-48 az Egyetemi Nyomda kis tanulmányai c. sorozatot szerkeszti
1948 B-listára kerül, állását elveszti, művei nem jelenhetnek meg
1948-51 hivatalosan építőmunkás
1951-64 internálják, az Erőműberuházó Vállalat vidéki építkezésein volt segédmunkás és raktáros
1964 67 éves korában nyugdíjba vonul
1968-ban hal meg, Szentendrén temetik el

Scientia Sacra
1942-1943

Scientia Sacra. I. Az őskori emberiség szellemi hagyománya, II. A kereszténység Hamvas az aranykort, az emberiségnek a görögség előtti őshagyományát kutatja, az archaikus ember világát (és nem a primitív emberét), aki a teljes létet érzékelte, nem a töredékes életet. E világot a szent könyvek közvetítésével, Zarathusztra, Lao-ce, Buddha és Hérakleitosz szövegei alapján rekonstruálja, az archaikus Kelet szent könyveit szintézisbe állítja az evangéliumi kereszténység hagyományaival. A nappali tudattal, rációval szemben a lélek érdekli, és a misztikus intuíció, amely a teljes léthez emeli a lelket.

Forradalom a művészetben: Absztrakció és szürrealizmus Magyarországon
1947

A Kemény Katalinnal együtt írt könyv Ferenczy Károly, Gulácsy Lajos, Csontváry Kosztka Tivadar és az "Európai Iskola" alakjaiban a magyar képzőművészet modern vonulatát áttekintve teljes esztétikai világképet ad. Hamvasék a szürrealizmusban és az absztrakcióban a mágikus örökségét látják, "modernnek" azt a művészt tekintik, aki "imaginatív" (nem realista, szenzuális) művészetet hoz létre, és ún. "tremendumok" formájában megszólítja a befogadót. E művészetfelfogást támadta Lukács György, ami Hamvas műveinek betiltásához vezetett - az írónak élete végéig nem jelent meg több műve.

Karnevál
1948-1951

A regény Hamvas Opus Magnuma, az önmagát kereső ember magatartásformáinak "sorskatalógusa"; hét részében átfog kontinenseket és történeti korokat, hogy a lélek poklából végül a mennybe emelkedjen. A részeket megszakító, kurzívval kiemelt fejezetekben a főhős, Bormester Mihály és egy önmagát "agent spirituel"-nek nevező Idegen ál-tudományos, ál-kételkedő hangon az írás nehézségeiről, a valóságról, az időről, a valószínűségről, a maszkokról beszélget, és a humor fegyverével gúnyt űz a világ minden lehetséges teóriájából.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!