Szerzői oldal

Füzi László
( 1955 )

Életrajz

Világok határán – ikerkönyv
2010

A szorgalmas irodalmárt, Füzi Lászlót (1955) a táj, a táj emlékezete izgatja. Világok határán című szépkiállítású, ritka fényképekkel, térképekkel dokumentált kötetében a szerző saját gyerekkorát, a gyerekkor vidékét írja meg, de közben – szakmájából adódóan – tekintettel van az emlékezés poétikai műveleteire, és a gyerekkori világ szociológiai-társadalomtörténeti összefüggéseire is. A végeredmény egyszerre nyomozás és vallomás, elemzés és tudósítás. Füzi gyerekkorát az osztrák-magyar határ mellett töltötte, egy karnyújtásnyira egy másik világtól. A családok évszázadokon át ugyanúgy éltek és dolgoztak a falvakban, Füzi nemzedéke, élve a társadalmi mobilitás lehetőségeivel eltávolodott ettől a világtól, és most visszatér annak határvonalaihoz. De nem csak ebben az értelemben határátlépés ez a könyv. A képek, az emlékek, a dokumentumok és a vendégszövegek együttesen határozzák meg ezt a kötetet, így lesz a könyv világa az irodalmi esszé és önéletrajz határvidéke, melyben a táj emlékezete mellett az emlékezet tájolása a legfontosabb.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!