Szerzői oldal

Életrajz

1944 (július 1.) Budapesten született
1968 a budapesti ELTE-n magyar-angol szakon végez
1968-71 nyelvtanár
1971 szabadfoglalkozású
1973 az Európa Könyvkiadó szerkesztője
1976 a Valóság szerkesztője
1984 a Corvina Kiadó igazgatója
1980-82 a Magyar PEN Klub főtitkárhelyettese, majd főtitkára (1982-1989)
1991 a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnöke


A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös
1984

I. Ferenc József 1889. január 30-án ismeretlen körülmények között elhunyt Rudolf fia halálának körülményeit járja körül az író, közben politikai, történelmi és lélektani fejtegetésekbe bocsátkozik, és a hajdan meg nem semmisített adatokat egy detektív pontosságával illeszti egybe. A regényből megismerjük az Osztrák-Magyar Monarchia bürokratikus politikai rendszerét is.

Elemér utca három
1990

A kötet tíz írása a gyerekkor, a hajdani Elemér utca tárgyi világát idézi föl minimalista (és a fordítóra-szótárkészítőre jellemző) részletességgel, pontosításokkal - egyszerre líraian, iróniával és tárgyszerű tömörséggel. Megjelenik a tejesüveg és a tejcsarnok, a szódásüveg madárfeje, a roller és még számos "békebeli" tárgy (bőven a műanyag kora előtti időkből), valamint a hajdani foglalkozások képviselői: a jeges, a szemetes, a viceházmester és mások; nyomokban olvashatunk a házbeli emberek viselkedéséről is. Az ötvenes évek elején járunk, a politikai óvatosság és bizonytalanság korában, ahogy a gyerek-szemlélő próbálja megfejteni maga körül a világot. A tárgyak boldog felidézésében a szerző ellenáll az epika vonzásának: "de ne mesélgessünk".

Angol-magyar / Amerikai-magyar kulturális szótár
1998-2000

Bart István angol, amerikai és ír íróktól fordít (többek közt Jack London, E. A. Poe, Lawrence Ferlinghetti, Muriel Spark, Walter Scott, Philip Roth, B. S. Johnson, Henry Miller, Frederic Forsyth, Richard Hughes, A. E. Poe, Bernard Malamud, Norman Mailer, Samuel Beckett, Trevor Griffith, Arthur Koestler, Sean O'Casey műveit). A műfordításról tanulmánykötetet szerkesztett (A műfordítás ma). Két kulturális szótárában a brit, illetve az amerikai élet és életforma jellemző szokásait és hagyományait, a mindennapi élet és az ünnepek rítusait gyűjti össze, bemutatja az országra jellemző életforma kellékeit; kitér az öltözködésre, az étkezésre és a sportra ugyanúgy, mint a jogi kérdésekre, az állam és az egyház intézményeire.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!